Tietosuojaseloste

Missio  Missio  Missio 

 

Tietosuojaseloste

Päivitetty 2018-04-11

Käsittelemme Majatalo Kupittaa Oy:llä (Y-tunnus FI10950480), joka on suomalainen osakeyhtiö ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 22, 20100 Turku, ja muissa Majatalo-yhtiöissä sellaisten käyttäjien, asiakkaiden ja Majatalo Majoittaja -jäsenten Henkilötietoja, jotka käyttävät palveluitamme (“Palvelut”). Me suojaamme yksityisyyttäsi ja noudatamme kulloinkin voimassaolevaa soveltuvaa lainsäädäntöä suojellaksemme sinua yksityishenkilönä. Majatalo Kupittaa Oy:öön, Majatalon yhteistyömajoituspaikkoihin ja franchise-majoituspaikkoihin sekä Majatalon kautta majoituspalveluaan tarjoaviin yksityisiin majoittajiin viitataan jäljempänä yhdessä "Majatalo". Majatalo Kupittaa Oy toimii rekisterinpitäjänä Palveluissa tapahtuvan Henkilötietojen käsittelyn osalta, mutta muut Majatalo-yhtiöt voivat toimia Henkilötietojen käsittelijöinä tai yhteisrekisterinpitäjänä tiettyjen Henkilötietojen käsittelytehtävien osalta, esimerkiksi majoitusvarauksien yhteydessä. "Henkilötiedot" tarkoittavat tässä yhteydessä kaikenlaista tietoa, joka voidaan joko suoraan tai epäsuorasti yhdistää tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Me pyrimme ylläpitämään korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Majatalo käyttää Henkilötietoja ensisijaisesti hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Palveluita, käsitelläkseen varauksiasi, optimoidakseen palvelukokemustasi ja yksilöimään kanssasi käytyä viestintää. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ymmärtääksesi miten ja mitä tarkoitusta varten me käsittelemme Henkilötietojasi. Kun annat Henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että Henkilötietojasi käsitellään kutakin Palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, pyydämme sinulta tällaisen suostumuksen. Tähän tietosuojaselosteeseen yhdessä Majatalo Majoittaja-jäsenyyden ehtojen, varausehtojen, internetsivuston käyttöehtojen, Majatalon evästekäytännön ja muiden erillisten ehtojen kanssa, jotka koskevat Majatalon kulloinkin suorittamaa Henkilötietojen käsittelyä, viitataan jatkossa termillä ”Tietosuojaehdot”. Tietosuojaehdot ilmaisevat sen perustan, millä tavalla me käsittelemme Palveluiden käytön yhteydessä antamiasi Henkilötietojasi tai Henkilötietoja, jotka olemme keränneet sinuun liittyen. Näin ollen tiettyjen Palveluiden yhteydessä on olemassa myös sellaiset erilliset ehdot Henkilötietojen käsittelyyn liittyen, jotka hyväksyt käyttämällä kyseistä Palvelua. Tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia julkaisemalla uudet ehdot Majatalon internetsivustolla. Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot. Jos lisäät muiden henkilöiden Henkilötietoja, on sinun vastuullasi varmistaa, että Majatalolla on oikeus käsitellä kyseisen henkilön Henkilötietoja soveltuvien Tietosuojaehtojen mukaisesti.

1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Majatalo kerää ja käsittelee Henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua sinun käyttäessäsi Palveluita, esimerkiksi kun teet varauksen tai majoittumisesi aikana ja sen jälkeen. Keräämme Henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä evästeitä, jäljitteitä (web beacon), asiakaskyselyitä ja jäsenpalveluita. Silloin tällöin Majatalo kerää tai hankkii Henkilötietoja Majatalon sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi Facebookista tai Googlesta). Silloin tällöin vastaanotamme sinun Henkilötietojasi Majataloon kuuluvilta yhtiöiltä, yhteistyökumppaneilta ja muuta tietoa, jota voidaan lisätä profiiliisi (mikäli profiili on luotu). Majatalo pitää tärkeänä, että Henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia Henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä. Kun laki edellyttää, että Henkilötiedon erityiselle käsittelylle on saatava rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta tällaisen suostumuksen ennen käsittelyn aloittamista.

2. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan sellaisia Henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin Palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä sinulta esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, tiedot jotka helpottavat Palveluiden käyttöä (kuten kirjautumistiedot), oletuskieli, käyttöhistoria, tiedot jäsenyydestä, tiedot matkaseurasta, varausmieltymykset, maksut, työsuhde, yhteystiedot hätätilanteessa, ruokavaatimukset, liikuntarajoitteisuus ja muut tiedot, jotka annat Palveluita käyttäessäsi. Majatalo voi kerätä Majatalon ulkopuolisilta yhtiöiltä esimerkiksi seuraavia tietoja: päivitetyt osoitetiedot ja väestötiedot.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Majatalo kerää Henkilötietoja eri tarkoituksiin. Käyttämistäsi Palveluista riippuu mitä Henkilötietoja sinusta kerätään ja millä tavoin ne kerätään. Majatalo Majoittaja -jäseniltä ja asiakkailta kerätään tietoja yksilöllisten profiilien luomiseksi, joiden avulla Majatalo pystyy täyttämään sopimusvelvollisuutensa ja tarjoamaan entistä joustavampia ja yksilöityjä palvelukokemuksia. Tunnistamattomia henkilöitä koskevia tietoja kerätään näennäisprofiilien luomiseksi muun muassa evästeiden perusteella, mutta tiedot voidaan myöhemmin yhdistää sellaiseen uuteen profiiliin, joka luodaan sen vuoksi, että henkilö haluaa identifioida itsensä, esimerkiksi tekemällä varauksen tai liittymällä Majatalo Majoittaja -jäseneksi.

Majatalo käyttää Henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen Palveluita;
 2. käsitelläkseen sinun Palveluita koskevia varauksia ja tilauksia;
 3. ollakseen yhteydessä sinuun esimerkiksi tekstiviestitse, muiden mobiilisovellusten välityksellä tai sähköpostitse, tai ilmoittaakseen sinulle varauksesi statuksen tai varaukseesi liittyvän tiedon ennen majoitusta, sen aikana ja majoituksen jälkeen;
 4. määrittääkseen vikoja, optimoidakseen teknologiaa ja mahdollistaakseen yhteydenoton varausta tai Palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa;
 5. analysoidakseen ja parantaakseen Palveluiden laatua ja palvelukokemusta, esimerkiksi varmistaakseen, että käyttäjätunnustasi eivät käytä muut henkilöt kuin sinä;
 6. yksilöidäkseen kanssasi käytyä Palveluita koskevaa viestintää, esimerkiksi luomalla sinulle profiilin ja lähettämällä sinulle tarjouksia, jotka vastaavat profiiliasi Palveluiden käyttäjänä;
 7. analysoidakseen Palveluidemme tilastoja ja käyttäjien käyttäytymistä;
 8. parantaakseen sinun etuja ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita uskomme sinun arvostavan;
 9. mainostaaksemme palveluita ja tuotteita, suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien käyttäytymiseen perustuva markkinointi.
Sinulla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Majataloa käsittelemästä sinua koskeva Henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamasi suostumus. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä Majataloon kohdassa 10 mainittuun osoitteeseen.

4. Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Majatalo säilyttää Henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja voidaan siirtää Majatalo-yhtiöiden välillä niiden Tietosuojaehdoissa mainituissa tarkoituksissa tapahtuvaa Henkilötietojen käsittelyä varten. Majatalo käyttää alihankkijoita esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi Henkilötietoja saatetaan siirtää näille alihankkijoille. Alihankkijamme käsittelevät Henkilötietojasi ainoastaan Majatalon puolesta ja antamiemme ohjeiden mukaan ja vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen soveltuvan lain mukaisesti, jotta me voimme varmistaa Henkilötietojesi suojan riittävän tason. Majatalo voi luovuttaa Henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Majatalo on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Majatalo ei pääsääntöisesti siirrä Henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää edellä mainittujen alueiden ulkopuolelle, vaikka kyseinen maa ei Euroopan komission mukaan täyttäisi tietosuojan riittävää tasoa, esimerkiksi jos alihankkijamme toimii kyseisellä alueella tai jos se on tarpeen sopimusvelvollisuuksiemme täyttämiseksi sinua kohtaan. Majatalo solmii tietojenkäsittelyä koskevat sopimukset tällaisten alihankkijoiden kanssa, jotta se pystyy varmistamaan Henkilötietojen suojan riittävän tason ja noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällainen sopimus sääntelee alihankkijan suorittamaa Henkilötietojen käsittelyä ja soveltuvin osin Henkilötietojen siirtoa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sääntelyn mukaisesti. Sopimukset sisältävät ehdot, joiden olemassaoloa Euroopan komissio edellyttää ja jotka täyttävät soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

5. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Majatalo suojaa tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta. Me mukautamme turvatoimenpiteemme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä. Majatalo poistaa Henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Majatalo poistaa Henkilötiedot tai tekee ne persoonattomiksi silloin, kun tarkoitusta Henkilötietojen käsittelylle ei enää ole. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on kuvattu yllä kohdassa 3 ja Tietosuojaehdoissa.

6. Muut sovellukset/sivustot

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Majatalo ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan Palveluiden käyttöön. Majatalo ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta Henkilötietojen käsittelystä.

7. Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

Majatalo Kupittaa Oy varmistaa, että muut Majatalo-yhtiöt vastaanottavat selkeät ohjeet Henkilötietojen käsittelyä varten, ja määrittelee ne tarkoitukset, joita varten Majatalo käyttää Henkilötietoja. Jos Henkilötietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksista Majatalolle lähettämällä viestin kohdassa 10 ilmoitettuun osoitteeseen. Majatalo ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen. Majatalo korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan itse tämän. Sinulla on myös oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista Henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tällainen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Majatalo Kupittaa Oy:lle kohdassa 10 ilmoitettuun osoitteeseen sinun allekirjoittamana ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi (jota käytetään viestinnässä Majatalon kanssa) ja Majatalo Majoittaja -jäsenyysnumero (jos sellainen on). Kopio Henkilötiedoista lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Majatalo on vastaanottanut pyyntösi. Huomioithan, että kotipaikkasi voi vaikuttaa siihen, kuinka usein sinulla on oikeus saada tällainen kopio. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään Henkilötietojesi käsittelyyn (ei taannehtivasti) ottamalla yhteyttä Majataloon kohdassa 10 ilmoitettuun osoitteeseen, jolloin Majatalo lopettaa Henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon Majatalolla on oikeus ilman suostumustasi (esimerkiksi tekemiesi varauksien täyttämiseen), mutta se voi kuitenkin aiheuttaa Palveluiden huonontumista tai estää Majataloa tarjoamasta Palveluita.

8. Evästeet

Majatalo käyttää evästeitä digitaalisissa palveluissaan. Lisätietoa siitä, miten Majatalo käyttää evästeitä, mitä varten niitä käytetään ja miten voit estää niiden käytön, on saatavilla Majatalon kulloinkin voimassa olevasta evästekäytännöstä.

9. Luovuttaminen

Jos myymme, uudelleenjärjestelemme tai muutoin luovutamme liiketoimintamme joko kokonaan tai osittain, sinun Henkilötietosi voidaan luovuttaa samanaikaisesti.

10. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Majatalon suorittamaan Henkilötietojen käsittelyyn ja sen Tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseen liittyen, olethan yhteydessä Majatalo Kupittaa Oy:öön sähköpostitse respa@majatalo.fi tai postitse osoitteeseen Majatalo Kupittaa Oy, Läntinen Pitkäkatu 22, 20100 Turku, Finland. Tarvittaessa Majatalo Kupittaa Oy varmistaa, että viestisi siirretään ja käsitellään oikean Majatalo-yhtiön toimesta.

Evästekäytäntö

Päivitetty 2018-01-15
 1. Mitä evästeet ovat:
 2. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Se sisältää yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla verkkopalvelu tunnistaa sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Majatalo edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää verkkopalveluamme.
 3. Kuinka käytämme evästeitä:
 4. Majatalon verkkopalvelussa käytetään evästeitä kirjautumisen ja rekisteröitymisen yhteydessä sivuston toiminnallisuuden mahdollistamiseksi.
 5. Evästeiden poistaminen käytöstä:
 6. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, ettei selain salli evästeiden tallentamista. Huomaathan, että evästeiden rajoittaminen voi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.
 7. Kolmannen osapuolen evästeet:
 8. Joissakin tapauksissa käytämme myös luotettavan kolmannen osapuolen tarjoamia evästeitä. Alla kerromme mitä kolmannen osapuolen evästeitä saatat kohdata tällä sivustolla. Tämä sivusto käyttää Google Analytics-palvelua, joka on yksi yleisimmistä ja luotetuimmista analyysiratkaisuista netissä. Google Analytics auttaa meitä ymmärtämään, miten käytät sivustoa ja tapoja, joilla voimme parantaa käyttökokemustasi. Nämä evästeet voivat seurata asioita, kuten esimerkiksi sitä kuinka kauan kulutat aikaa sivuillamme, jotta voimme jatkossakin tuottaa kiinnostavaa sisältöä. Google AdSense palvelu, jota käytämme mainonnan tarjoamiseen, käyttää DoubleClick evästettä osuvampien mainosten tarjoamiseen selatessasi sivustoja eri verkkosivustoilla ja rajoittaa tietyn mainoksen näyttökertoja sinulle. Lisätietoa Googlen evästeistä, voit katsoa Google viralliselta sivustolta.
 9. Lisätietoa:
 10. Jos et saanut riittävästi tietoa evästekäytännöstämme tai sinulle jäi kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteydenottotapoja. Email: respa@majatalo.fi