skip to content

Varausehdot

 

YLEISET VARAUSEHDOT

1. VARAUS, PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Varaus astuu voimaan, kun asiakas on saanut palveluntarjoajalta vahvistuksen varauksesta. Peruutukset kuluitta minimi 1 vrk ennen tulopäivää. Poikkeuksena sairaus- ym. force majeure -tapaukset. Ryhmien (>10 hlöä) varausehdot sovitaan erikseen.Asiakkaan on peruttava varaus kaikissa tapauksissa, mikäli varausta ei aiota käyttää. Peruutuspäivä on se päivä, jona palveluntarjoaja on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille.

2. MAJATALO KUPITTAA OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kysymyksessä on force majeure -este voi palvelun tarjoaja irtisanoa varauksen, jolloin yrittäjän on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa (ennakkomaksu tai koko summa) kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteestä asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. 

3. OLESKELU KOHTEESSA

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus majoituskohteeseen ja sen varustukseen sekä pihapiiriin. Kohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 saakka. Asiakas vastaa kohteen ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Mikäli vuokrauksen päätyttyä kohteessa tai pihapiirissä havaitaan normaalista tasosta selkeästi poikkeavaa siisteystasoa, omistajalla on oikeus periä korvaus, joka on vähintään 100 euroa, kohteen ja pihapiirin siivoamisesta. 

4. VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan yrittäjälle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle, sen irtaimistolle tai pihapiirille. 

5. VALITUKSET

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua yrittäjälle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 

6. MUUTA HUOMIOITAVAA

Majoituskohteelle on ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä. Mikäli kohteessa majoittuu enemmän henkilöitä kuin mitä kohteen kapasiteetti on, tällöin on otettava yhteys yrittäjään ja hinnoittelusta on neuvoteltava erikseen. Ohjelmapalveluissa on ilmoitettu tietyt minimi- ja maksimi ryhmäkoot, mikäli ryhmän koko poikkeaa ilmoitetuista on hinnoittelusta neuvoteltava yrittäjän kanssa erikseen. Yrittäjä ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

 

RYHMÄVARAUKSIEN VARAUSEHDOT

Majatalo Kupittaa Oy noudattaa palvelujen varaamisessa ja tehtyjen varausten peruutuksissa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai koko vuokrasumman. 

1. VARAAMINEN , ENNAKKOMAKSU JA LOPPUMAKSU

Varauksen tehtyään asiakas saa pankkisiirtolomakkeen ennakko-/loppumaksua tai koko vuokrasumman maksamista varten. Ennakkomaksun suuruus on 30 % vuokrahinnasta. Yksittäisissä varauksissa ennakkomaksu voidaan jättää perimättä. 

Varaus yli 2 kk ennen 
Mikäli varaus tehdään aikaisemmin kuin kaksi (2) kuukautta ennen vuokra-ajan alkamista, ohjelmapalveluissa aikaisemmin kuin kaksi (2) kuukautta ennen sovittua päivämäärää, ennakkomaksun eräpäivä on noin kaksi (2) kuukautta ennen vuokra-ajan alkamista. 

Varaus myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen 
Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista tai ohjelmapalveluissa ennen sovittua päivämäärää, ei ennakkomaksua peritä erikseen, vaan koko summa on maksettava heti. Ennakko- / loppumaksu tai koko summa on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Mikäli ennakko- / loppumaksua tai koko summaa ei makseta eräpäivään mennessä palvelun tarjoajalla on oikeus perua varaus. 

2. PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Asiakkaan on peruttava varaus kaikissa tapauksissa, mikäli varausta ei aiota käyttää. Peruutuspäivä on se päivä, jona palveluntarjoaja on saanut tiedon peruutuksesta. Jos asiakas osoittaa, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa ollakseen perillä tarkoitettuun aikaan, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli asiakas peruuttaa varauksen ennakko-/loppumaksun tai koko summan maksamisen jälkeen, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu (30 % vuokrahinnasta). Mikäli varaus peruutetaan ennen vuokra-ajan alkamista varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin kokonaisuudessaan. Tapaturmasta tms. on ilmoitettava palvelun tarjoajalle viipymättä ja esitettävä siitä luotettava selitys. Mikäli edellä mainitusta syystä tapahtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. 

3. MAJATALO KUPITTAA OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kysymyksessä on force majeure -este voi palvelun tarjoaja irtisanoa varauksen, jolloin yrittäjän on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa (ennakkomaksu tai koko summa) kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteestä asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. 

4. OLESKELU KOHTEESSA

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus majoituskohteeseen ja sen varustukseen sekä pihapiiriin. Kohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 14 lähtöpäivään klo 12 saakka. Asiakas vastaa kohteen ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä. Mikäli vuokrauksen päätyttyä kohteessa tai pihapiirissä havaitaan normaalista tasosta selkeästi poikkeavaa siisteystasoa, omistajalla on oikeus periä korvaus, joka on vähintään 100 euroa, kohteen ja pihapiirin siivoamisesta. 

5. VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan yrittäjälle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle, sen irtaimistolle tai pihapiirille. 

6. VALITUKSET

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä välittömästi aiheen ilmaannuttua yrittäjälle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 

7. MUUTA HUOMIOITAVAA

Majoituskohteelle on ilmoitettu tietty majoituskapasiteetti eli vuodepaikkojen määrä. Mikäli kohteessa majoittuu enemmän henkilöitä kuin mitä kohteen kapasiteetti on, tällöin on otettava yhteys yrittäjään ja hinnoittelusta on neuvoteltava erikseen. Ohjelmapalveluissa on ilmoitettu tietyt minimi- ja maksimi ryhmäkoot, mikäli ryhmän koko poikkeaa ilmoitetuista on hinnoittelusta neuvoteltava yrittäjän kanssa erikseen. Yrittäjä ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Copyright © 2010 Majatalo Kupittaa | Turku | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker